Miféle teremtmények vagyunk? – Noam Chomsky könyvének bemutatója

Noam Chomsky Miféle teremtmények vagyunk? című könyvének bemutatója 2018. április 12-én, csütörtökön, 17.30 órakor az Örkény István Könyvesboltban (1137 Budapest, Szent István krt. 26.).

A könyvet bemutatja Pléh Csaba pszichológus, nyelvész, a kötet lektora és Kenesei István nyelvész, az MTA Nyelvtudományi Intézetének volt igazgatója.

A könyv a bemutatón kedvezményes áron vásárolható meg.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Noam Chomsky
Miféle teremtmények vagyunk?

Noam Chomsky könyve a nyelvész, filozófus és politikai gondolkodó rendkívül szerteágazó életművének rövid összefoglalója, amelyben saját nyelvészeti téziseiből kiindulva kísérletet tesz az emberi természet különböző összetevőinek feltárására. Hogyan működik az emberi elme? Melyek a gondolkodásunk legfőbb összetevői? Mi az, amit megismerhetünk a világban, és mi az, ami már meghaladja képességeinket? Mi a közjó, milyen politikai rendszerek szolgálják, és melyek állnak szembe vele? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket boncolgat Chomsky könyve, amely egyszerre összegzi az amerikai gondolkodó életművét és nyújt bevezetést legfőbb tanainak tanulmányozásához. 

Noam Chomsky (1928–) amerikai nyelvész, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) professzor emeritusa, a generatív nyelvészet megalapítója, politikai aktivista. Chomsky amellett, hogy a 20. század egyik leghíresebb és legnagyobb hatású nyelvésze, politikafilozófusként és médiaszemélyiségként is jelentős, akinek munkássága számos területen éreztette hatását a mesterséges intelligencia kutatásától, a nyelvoktatás tanításán keresztül a médiakritikáig és a politikai diskurzusok elemzéséig.

Részlet a műből:

Ha a nyelvre fordítjuk figyelmünket, elmondható, hogy két és fél évezrede intenzíven és termékenyen tanulmányozzák ugyan, ám mindezidáig még nem született világos válasz a nyelv mibenlétével kapcsolatos kérdésre. A későbbiekben említeni fogok néhány jelentősebb megoldási javaslatot. Feltehetjük azonban a kérdést, hogy vajon mennyire fontos egyáltalán kiköszöbölni ezt a hiányosságot. A válasznak világosnak kell lennie, amennyiben tanulmányozni akarjuk a nyelv bármelyik aspektusát. Hiszen csak ha felelni tudunk e kérdésre, akkor leszünk képesek a nyelvvel kapcsolatos olyan komoly területeket megvizsgálni, mint amilyenek például az elsajátítás és a használat, az eredet és a nyelvváltozás problémái, a nyelvek közti különbségek és a közös jegyek jellemzői, a nyelv társadalmi funciója, a rendszert megalkotó belső mechanizmusok szerepe – legyen szó magáról a kognitív rendszerről, illetve az adott feladatokhoz kapcsolódó különböző használati módokról.

Egyetlen biológus sem tudná például a szem fejlődését vagy evolúcióját leírni anélkül, hogy előtte ne adná meg a szem elfogadható definícióját.

A nyelv vizsgálataival kapcsolatban pedig ugyanez az evidencia érvényes, vagy legalábbis annak kellene lennie. Érdekes módon általában nem így látják ezeket a kérdéseket.

Vannak azonban sokkal alapvetőbb okok, amelyek miatt meg kell próbálnunk tisztán meghatározni, hogy mi is a nyelv. Ezek pedig közvetlenül a könyv címének problémájához vezetnek, vagyis arra kérdeznek rá, hogy miféle teremtmények is vagyunk.

Kossuth Kiadó
3490 Ft

Forrás: Kossuth Kiadó