Rejtő Jenő hangoskönyv-sorozat bemutató az Örkény István Könyvesboltban

REJTŐ JENŐ HANGOSKÖNYV-SOROZAT bemutatója népszerű művészek közreműködésével 2018. február 20-án, kedden, 17.00 órakor az  Örkény István Könyvesboltban (1137 Budapest, Szent István krt. 26.).

A bemutató vendégei lesznek: Bodrogi Gyula, Gálvölgyi János, Benedek Miklós, Matuscsák Tamás, a Rejtő Jenő elveszett naplója című életregény szerzője, Földes László, a sorozat szerkesztője és Mojzer Márta, Mojzer Győző, a Mojzer Kiadó vezetői.

A vendégeket Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója köszönti.

Háziasszony: László Ágnes

Generációk nőttek fel Rejtő Jenő regényein, rajongva utánozhatatlan humoráért, nyelvi leleményeiért és a történetek felejthetetlen alakjaiért.

A 20 részes sorozatban kiváló és népszerű művészek, Rudolf Péter, Reviczky Gábor, Bodrogi Gyula, Benedek Miklós, Galambos Péter, Gálvölgyi János, Kovács Patrícia, Mácsai Pál és Szikszai Rémusz szórakoztató előadásában hallható egy-egy felejthetetlen Rejtő-mű.

Minden kötet egy részletet tartalmaz Matuscsák Tamás Rejtő Jenő elveszett naplója című életregényéből.

„A fojtogató szaharai levegő meg se rezzen… De dél felől feltámad a szél, furcsa dobpergés hallik, recsegő trombitán valaki az Aida bevonulási indulóját játssza, és a kísérteteket váró szemek előtt megjelenik valahol a látóhatár szélén: a Láthatatlan Légió!”

A hangoskönyv-sorozat első kötetét Reviczky Gábor parádés tolmácsolásában élvezhetjük.  

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Matuscsák Tamás
REJTŐ JENŐ ELVESZETT NAPLÓJA
ÉLETREGÉNY
„Művelt és éles eszű, nagy testű, mozgékony és lomha, betört orrú, csúnya és vonzó, dacosan kemény és gyermetegen lágyszívű, hisztériásan törni-zúzni és könnyekig meghatódni képes, sok mindent tudó és sok mindenhez értő fickó volt. Lehetett volna bokszbajnok, színész, filozófus, mintagazda, tengerész, kereskedő, egyetemi tanár, fakír, testőr, csillagász, borszakértő, legionárius, csempész, missziós pap, futballtréner és még sok minden. Így aztán az lett, aki. Talán több mint ami szeretett volna lenni…” – írja Rejtő Jenőről barátja, Boross Elemér, a Velük voltam című könyvben.
Matuscsák Tamás Rejtőnek ezt a „péhovárdi” sokszínűségét, megfoghatatlanságát mutatja meg egyedi módon, napló formájában, egyes szám első személyben örökítve meg e rejtélyes élet legfontosabb pillanatait.
Garantáltan az eddigi legjobb Rejtő életrajzi regényt tartja kezében az olvasó, mert bármilyen meglepő is, de egyik legnépszerűbb írónkról mind ez idáig nem született még ilyesfajta biográfia, legfeljebb jobb-rosszabb élettöredékek. Talán még senkiről sem írtak le annyi téves információt, legendás, már-már mesés történetet, mint Rejtő Jenőről. Ő maga is nagymértékben forrása volt ezeknek, hiszen gyakran ferdített az igazságon, amikor önmagáról írt vagy nyilatkozott. A különböző szerzők aztán gyakran egymástól is átvették ezeket a mítoszokat, amelyek így ma már széles körben elterjedtek.
Ebben a kuszaságban próbál rendet teremteni e könyv szerzője, aki felveszi ugyan P. Howard utánozhatatlanul szórakoztató stílusát, de bemutatja Rejtő komoly oldalát is, a csillagászattól a modernizmuson és a freudi pszichoanalízisen át Tesla és Edison találmányaiig terjedő tudományos érdeklődését, ritka szociális érzékenységét. Valamint kisiklott házasságait, testi és lelki problémáit éppúgy, mint szenvedélyes futballszeretetét, féktelen kártyamániáját, legyőzhetetlen nikotin-, kávé-, alkohol- és amfetaminfüggőségét.
Az alapos kutatómunkával készült életrajz minden eddiginél teljesebb és pontosabb kronológiát állít fel Rejtő életéről. A hivatalos dokumentumok, magánlevelek, a kortársak beszámolói és Rejtő írásai alapján évről évre, eseményről eseményre, szinte napról napra haladva, koherensen és hitelesen mutatja be a szerző kalandos életét. Rávilágítva számtalan mára elfeledett tényre (hányan voltak valójában a Reich-testvérek, hová járt Jenő iskolába, merre utazott, belépett-e a légióba, mi volt „öngyilkossága” valódi háttere stb.), kiemelve azt, hogy Rejtő gyermekkori traumái, felnőttkori élettapasztalatai, tudományos ismeretei és az általa mindenkor szorosan figyelemmel kísért aktualitások miként épültek be műveibe.
Az életrajz ma már kinyomozhatatlan fehér foltjait a szerző Rejtő Jenő saját, sokszor önéletrajzi ihletésű műveiből átvett részlettel igyekszik kipótolni, amelyek révén egy folyamatos, összefüggő és hihető életút rajzolódik ki. E fiktív napló azonban nemcsak életrajz, hanem korrajz (és kórrajz) is. Behatóan foglalkozik a két világháború közötti évekkel, amely – főként a színházi élet tekintetében – rendkívül gazdag időszaka volt az egyetemes magyar kultúrának. Ennek köszönhetően számtalan kortárs híresség szintén megelevenedik e könyv lapjain, Molnár Ferenctől Karinthy Frigyesen és Kabos Gyulán át Salamon Béláig, de bepillantást nyerhetünk a korszak kávéházainak, színházainak és budoárjainak ma már kevéssé ismert titkaiba is.
A szerző reményei szerint könyve vitákat gerjeszt, így sokan foglalkoznak majd ismét irodalmunk egyik legtermékenyebb, legérdekesebb és legellentmondásosabb írójával, és remekműveit újra felfedezve e stílusteremtő alkotó sokadik reneszánsza köszönthet be hamarosan.
A szerző:
Matuscsák Tamás kisgyermekkorának meghatározó élménye volt a „Mindent tudni akarok!” tévésorozat. Azóta is hiába próbálja kielégíteni túlságosan is széleskörű érdeklődését.  A növény- és állatvilágtól az emberi szervezet működésén át a gazdaság, a technika, a földrajz, a történelem, a kultúra és a sport megannyi aspektusát tanulmányozhatta itthon és külföldön. Az orvoslástól a pénzügyeken és az idegenforgalmon át a színházi világig ívelő, szokványosnak egyáltalán nem mondható karrierjével így követte azt a kínai bölcsességet, hogy az embernek hét évenként mindig valami teljesen újba kell fognia.
Néhány éve megjelent könyvfordítása és immáron tíz éve telt házakkal játszott színpadi adaptációja mellett jónéhány irodalmi próbálkozása pihen az íróasztalfiókjában, de csak most, egy meg nem valósult turisztikai attrakció ötletéből kikristályosodott Tesla-téma ürügyén sikerült olyan könyvet írnia (Alexandra G. Thomas álnéven, Megszállottak címmel), amellyel már a nagyközönség elé mert állni. Az írás azonban olyan élvezettel töltötte el, hogy legalább a következő hét évében ezzel foglalatoskodik majd.
Noran Libro Kiadó
3990 Ft
Forrás: Kossuth Kiadó