Mininovella-pályázat Vas megyei fiataloknak

A Weöres Sándor Színház – az Európai Színházi Konvenció (ETC) YOUNG EUROPE tematikus projektjéhez csatlakozva – mininovella-pályázatot hirdet 13 és 17 év közötti Vas megyei fiataloknak

CSALÁDOM ÉS EGYÉB ÁLLATFAJTÁK címmel.

A pályázat címadója és ihletője Gerald Durell híres regénye.

A kiíró olyan, nem átlagos történetet keres, amelyben a pályázó őszintén vall arról, miért gondolja családját, családi környezetét átlagon felülinek vagy csak egyszerűen nem szokványosnak. Nem kitalált históriát keresünk, hanem igaz történetet: megélt eseményeket valóságos szereplőkkel.

A novella témája lehet egy különös élethelyzet, egy kivételes emberi kapcsolat, egy rendkívüli képesség; a mikrokörnyezet életét befolyásoló nehézség, szerencse, fájdalom, gond, tragédia, öröm – vagyis minden olyan motívum a család életéből, amelyet az elbeszélő érdemesnek és izgalmasnak vél, hogy egy mininovella középpontjába állítsa.

A pályázatra kizárólag olyan magyar nyelvű elbeszélés nyújtható be, amely még nem jelent meg sem nyomtatásban, sem blogon, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, illetve előadási vagy közlési jogával más intézmény nem rendelkezik. Egy szerző (vagy szerzői társulás) csak egy művel indulhat.

Terjedelme: minimum 3, maximum 7 A/4-es oldal
Betűtípusa: Times New Roman
Betűméret: 12-es
Sorköz: 1,5

A pályaműveket két – írógéppel írt vagy számítógéppel nyomtatott – példányban kell beküldeni. A pályázat jeligés: a művön és a borítékon a feladó neve helyén kizárólag a jelige szerepelhet.

Az azonosításhoz szükséges adatokat: a szerző nevét és lakcímét, e-mail címét, telefonszámát külön lezárt borítékban mellékeljék. A pályamunkákat kizárólag „Novellapályázat” feliratú postai küldeményként kérjük a Weöres Sándor Színház címére (9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 7.) eljuttatni. A postabélyegző legkésőbbi dátuma, a beküldési határidő: 2018. január 22. lehet.

A pályaművek elbírálására felkért szakmai zsűri által kiválasztott nyertes novella alapjául szolgál egy – a Weöres Sándor Színház által felkért drámaíró által megírt – színműnek, amelyet az ETC Fesztiválon, Amszterdamban mutat be a szombathelyi társulat 2020-ban.

Az eredményhirdetés 2018. május 15–én lesz a Weöres Sándor Színházban, amelyre minden pályázó meghívást kap. A díjátadás után, sikeres nevezésük és értékes alkotásuk jutalmaként, egy színházi előadást tekinthetnek meg a versenyben résztvevő fiatalok.

A győztes novella írója – a pályázat fődíjaként – részt vehet Amszterdamban az ETC Fesztiválon, az írásából készült színpadi mű bemutatóján.

A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot, ha a zsűri nem talál a pályaművek között a fődíj elnyerésére érdemes novellát.

A pályamunkák kéziratát nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

Az ETC szervezetről, a YOUNG EUROPE projektről a www.wssz.hu oldalon és a munkaprogram Facebook-oldalán (Mininovella-pályázat – Weöres Sándor Színház) tájékozódhatnak.

Szombathely, 2017. november 29.
A szombathelyi Weöres Sándor Színház Igazgatósága

 

,