„Kimondani a kimondhatatlant” – Gondolatok Paulik Móni és Vincze Zsuzsi: Lili és a bátorság című mesekönyvéhez

Szerző: Tóth Judit Nikoletta

Léteznek olyan társadalmi jelenségek, amelyek még a legnyitottabb családokban is tabutémaként szerepelnek, amelyek esetleges megtapasztalásáról, felismeréséről még a legközelebbi barátainknak sem beszélünk könnyedén. Hiszen az elszenvedett családon belüli erőszakról, a saját vagy a hozzánk közel állónak hitt személyek gyermekeinél tapasztalt esetleges elhanyagolásról, veszélyeztetésről, a bántalmazás különböző formáira utaló testi és egyéb jelek felismeréséről a legritkább esetben teszünk másra vagy önmagunkra tett megállapítást.

Pedig ezen jelenségek elszenvedőinek egyéni, „gyógyulási” sikertörténetéhez saját akaratuk mellett elengedhetetlen a közvetlen, támogató környezet és a közvélemény figyelmének formálása is. Hazánkban, a hatóság által vizsgált bántalmazási esetek érintettjeinek amellett, hogy a magyar jog- és szokásrend „sajátosságaként” még mindig a trauma felderítését a feldolgozását is nehezítő, kidolgozatlan eljárásrenddel kell találkoznia, a széles tömegek olyan, szégyenérzetet generáló véleményével is szembesülnie kell, amely a bántalmazott önnön felelősségére tesz utalást. Így a biztonság mint alapvető emberi jog szabályozása és protokollja ellenére is a legtöbb érintett titkolja saját helyzetét, a napvilágra került, a bántalmazás bármely formáját elszenvedőkről rendelkezésre álló, nyilvános statisztikai adatforrások [1] „hiányosak”, a nehezen felderíthető és magas látenciával jellemezhető jelenség valós érintettjeiről nincsen tudomásunk, szenvedjék el bármely korban és bármilyen formában is a bántalmazást, az rejtve marad.

A gyermekek ellen elkövetett szexuális bántalmazások felismerésének témájában, szeptemberben olyan magyar, hiánypótló mesekönyv jelent meg közösségi finanszírozásból, amely tematikus, a hat éven felülieknek szánt szövegezési és képi világával a szülőkön keresztül a legkisebbeket szeretné elérni. A szakmai hozzáértéssel, irodalmi és esztétikai igényességgel létrejött kötet egyedülálló abban az értelemben is, hogy amellett, játékos formában segíti a gyermek felkészítését a szexuális zaklatás, bántalmazás későbbi kivédésére, felépítése által a már esetlegesen megtapasztalt jelenség felismertetésére is alkalmas. Ezért a könyv nem csak Lili történetét és a meséhez kapcsolódó praktikus, segítő utalásokat tartalmazza, de szakemberek által összeállított tanácsokat, tényeket és a témával kapcsolatos tévhiteket is ismerteti felnőtt olvasójával.

A szociológus szerzők: Paulik Móni és Vincze Zsuzsi a könyv kidolgozásának előzményeként kérdőíves felmérés keretében tájékozódtak arról, miként kommunikálnak a szülők a gyermekeiknek a szexualitásról, a szexuális bántalmazásról. A nem reprezentatív minta alapján kialakult kép alapozta meg a Liliről szóló mese megírását, melyet pszichológusok és szakemberek tanácsai kísérnek. A Varsányi Pál egész oldalas, igényes illusztrációival végigkísért kötetet azonban ne adjuk hagyományos módon a gyermekeink kezébe. Minden esetben közös tevékenységként, elejétől a végig, egyszerre ismerkedjünk meg a könyv főszereplőjének történetével.

Nagyon sok gyermekkönyv született már meg abból a nem titkolt célból, hogy a gyermekeket, a gyermekeinket ért valamilyen trauma – például válás, gyász, közösségi kiközösítés – feldolgozását segítse. Jómagam azonban nem találkoztam még olyan mesekönyvvel, amely ilyen érzékeny területre kalandozna úgy, hogy nem csak a ránk irányuló jelenség időbeni felismerésére, de a már elszenvedett esetek szülői feltárására is alkalmas. Olyan eszközt kap most az értő olvasó a kezébe a kötet által, amely segíthet kimondani a kimondhatatlannak érzett, elszenvedett traumáinkat a nyitottsága által. Azonban Lili ennél is többre képes, ha hagyjuk, hiszen önmagunkra irányuló kérdések sorozatával állíthatja szembe saját tapasztalatainkat felelős, felnőtt olvasóként, még mielőtt az a legkisebbekre irányul.

El kellene gondolkodnunk azon, hogy milyen ma ebben az országban, milyen önmagunkban a bántalmazást, a szexuális bántalmazást elszenvedők és elkövetők megítélése. El kellene gondolkodnunk, mit közvetítünk tágabb környezetünknek önmagunkról, a saját testiségünk megélése által. Tudjuk, látjuk, mit jelent monogám kapcsolatban élni? Mit jelent számunkra az intimitás? Mit közvetítettek ezen a téren számunkra szüleink a saját életük által? Kapcsolatunkban, kapcsolatainkban érzelmek következménye vagy cél, eszköz a szexualitás? És ha eszköz, milyen motivációk vezérelnek, kinek a hatása által?

[1] http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2017/2017_08-09/2017_08-09_847.pdf

http://www.liliesabatorsag.com/

https://lakmusz-konyvek.myshopify.com/collections/frontpage/products/lili-es-a-batorsag