„A világ faggatottja.” – Válogatás Szentkuthy Miklós grafikáiból

Szentkuthy Miklós (1908-1988) magyar író, esszéíró, műfordító, a magyar regényirodalom nagy megújítóinak egyike volt. Hatalmas irodalmi munkássága mellett – kizárólag naplóillusztrációként – számos grafikát készített.

„A rajz hűsít: ha felnézek a fák optikai mozaikjára, millió kontúr élessége hűsít.” „Rajzolni, rajzolni: mellékes, hogy festő vagyok-e vagy sem, rajzolnom kell! – vallja Szentkuthy Az egyetlen metafora felé című naplójegyzeteiben (1935).

Végül is honnan ered ez a lelki kényszer, hiszen elsősorban író volt, olyan művész, akit szinte gátlástalan képzelettel, nyelvezettel, stílussal áldott meg a sors, és ezzel a stílussal képes volt kifejezni legszínesebb képi látomásait!? S még ehhez hozzátehetjük azt is, hogy lényegre, összegezésre törő alkat volt, aki egy-egy témával mélyre menően foglalkozott: egy-egy tanulmányát több hetes stúdium előzte meg az illető tárgyban. Tehát egész lényét lefoglalhatta volna a kizárólagos írás.

A rajzolás iránti mohó vágya – egyrészt – minden valószínűség szerint a gyónás teljesen rászabott, külön bejáratú belső igényére vezethető vissza. A gyónás számára kisfiú-kora óta – mint a Frivolitások és Hitvallások című önéletrajzi visszaemlékezéseiben tudomást szerzünk róla – a saját realitásaival való szembesülés, tömény, kíméletlen, eltúlzott lelki önellenőrzés „fóruma”, amely az idők folyamán életstílussá vált, az éberség és a hitvallás életformájává.” Tompa Mária

A kiállítást megnyitja: Tompa Mária, a Szentkuthy Miklós Alapítvány Elnöke
Köszöntőt mond: Oroszy Csaba képzőművész
Közreműködik: Jordán Tamás és Kelemen Zoltán

Időpont: 2017. november 14. kedd, 18 óra
Helyszín: Weöres Sándor Színház, Aula (9700 Szombathely, Akacs M. u. 7.)
A kiállítás megtekinthető: 2017. december 31-ig
A belépés ingyenes.

Forrás: Weöres Sándor Színház