aatoth franyo és Masayuki Kai: masafranyoyuki – Várfok Galéria / aatoth franyo and Masayuki Kai: masafranyoyuki – Várfok Gallery

MEGNYITÓ:
VÁRFOK GALÉRIA
1012 Budapest, Várfok u. 11.

2017. szeptember 5, KEDD | 19:00 – 21:00

A kiállítás nyitva tart: 2017. szeptember 6. – 2017. szeptember 30., kedd – szombat 11 és 18 óra között.

A kiállítást megnyitja: Dragomán György, író.

A megnyitó alkalmából továbbá egy luddita performansz is megrendezésre kerül Kuncsner Mónika, Philipp György és Román Péter közreműködésével.

A Várfok Galéria ősszel aatoth franyo és Masayuki Kai munkáit mutatja be egy közös kiállítás keretében. A magyar és a japán művész alkotásai közti fő kapcsolatot a természet és az emberiség viszonyának kritikai vizsgálata jelenti. Emellett Kai készítette a japán fordítást aatoth Az utazó alkoholista kéziszótára című, 14 nyelvre lefordított és több kiadást megélt hiánypótló irodalmi alkotásához.

© Várfok Galéria

aatoth franyo

aatoth franyo (1954, Nyíregyháza) művészete nem illeszkedik pontosan művészettörténeti tendenciákhoz, habár legújabb képei az absztrakt expresszionisták dinamikus kifejezésmódjára, ready-made tárgyai neodada gesztusokra emlékeztetnek. A művészre az ázsiai kultúra és természet hatott és hat a mai napig, ám a több mint harminc éves alkotói tevékenysége folyamatos megújulásokkal teli. Az újabb műveiből fokozatosan „kopik ki” az aatoth-féle vörös szín és helyét a természet zöldje és kékje veszi át úgy, ahogy az emberi figurák dominanciáját felváltják a thai dzsungel pálmafái.

aatoth 1978-ban Victor Vasarely segítségével jutott el Párizsba, ahol a képzőművészeti főiskolán végezte tanulmányait. Alkotásait a világ számos pontján, Budapesttől kezdve Bangkokig kiállították már, és többek között magyar, francia, mongol és kubai közgyűjtemények vásárolták meg.

Párizs és Budapest mellett aatoth franyónak lassan egy évtizede Thaiföld a másik otthona, ahol a vad dzsungel határán felépített műtermében alkot. Az őserdő emberen túlmutató ereje, a thai-burmai határon elterülő buddhista kolostor szerzeteseinek őszinte spiritualitása és mindezzel szemben a nyugati fogyasztói kultúra, a civilizáció buldózereinek „munkája” és a kesernyés füsttel égő bozót szagának terjedése együttesen hat aatoth alkotásaira. A tudatos pusztításra irányítja a figyelmünket és eközben rehabilitálni is igyekszik a rombolást, amikor az égő erdőből kimentett rönkre visszafesti az egészséges élő fát, ami eredetileg volt. aatoth expresszíven megfestett thai-képein az őserdő, a pálmafák, a bozót, a vízinövények kalligrafikus jelekké absztrahálódnak. Mintha a természet beszélni próbálna hozzánk, de nyelve számunkra már dekódolhatatlan. aatoth franyo absztrakt tájképei, ready-made tárgyai és a kiállításra készülő nagyszabású, interaktív installációja a természet és a civilizált emberiség kettős kapcsolatát értelmezi sajátosan újjá.

Masayuki Kai

Masayuki Kai (1958, Hirosima) japán származású festőművész 1976 óta aktív Franciaországban. 1981-ben Marseille-ben szerezte meg művészeti diplomáját, majd 1981-82 között a párizsi École Nationale Supérieure des Beaux-Arts-ra is járt. Jelenleg Párizsban él és alkot. Egyéni kiállításai voltak többek között Tokióban, Osakában, Párizsban és Brüsszelben, alkotásai több európai és távol-keleti köz-és magángyűjteményben megtalálhatóak.

Masayuki Kai művészetét a természet elemi erejének alázattal való megközelítése hatja át. Ennek a kozmikus rendnek a részeként értelmezi az emberiséget és benne saját magát. Kai műveiben a világhoz való spirituális hozzáállás tükröződik; a földet és a talajt tartja az emberiség számára a legfontosabb „viszonyítási alapnak”, így a Föld és más bolygók kapcsolata is foglalkoztatja.

Alkotásai alapanyagaként a természet négy fő alapelemét, a tüzet, a vizet, a levegőt és a földet használja. A japán kultúra sajátos természeti motívumvilága is hatott művészetére. Képeihez különös technikát használ; vásznakat ás el a földbe, megvárja, amíg az anyag szétfoszlik, majd az erodált, maradék anyagdarabokat összevarrva alkotja meg a képeit. Az így kapott textúrát egy földöntúli bolygó felületéhez hasonlítja. Kai az őstermészet egységét az univerzum végtelenségére terjeszti ki, hiszen így válik világossá a földi élettérhez és időhöz való kötöttsége.

A Várfok Galéria közös kiállításával párhuzamosan aatoth franyo fotográfiai munkásságába nyerhetnek betekintést a Várfok Project Roomban, aatoth: A tó című tárlatán.

OPENING:
VÁRFOK GALLERY
1012 Budapest, Várfok str. 11.

TUESDAY 5th September, 2017, from 7 p.m. to 9 p.m.
The exhibition will be inaugurated by György Dragomán, writer.

The show will be opened by a Luddite performance with the participation of Mónika Kuncsner, György Philipp and Péter Román.

The exhibition is on view from 6th until 30th September 2017,
Tuesday-Saturday from 11 a.m. to 6 p.m.

The Várfok Gallery is pleased to present the first event of the autumn season, where the works of aatoth franyo and Masayuki Kai will be displayed within the framework of a joint exhibition. The link between the Hungarian and the Japanese artists’ work is the critical examination of the relations between nature and humanity. In addition to this, Kai has made the Japanese translation to aatoth’s gap-filling book, entitled the Pocket Dictionary of the Travelling Alcoholic which has been translated to 14 languages and republished several times.

franyo aatoth

The art of franyo aatoth (1954, Nyíregyháza /H) doesn’t exactly fit to the categorical tendencies of the art history, however his latest paintings remind us to the dynamic brushwork of the Abstract Expressionism, and his ready-made objects recall Neo-Dada gestures. The artist is, and always has been strongly affected by the Asian culture and nature, yet his thirty-years long artistic career is full of persistent renewals. In his latest paintings the so-called ’aatoth-red’ gradually gives its place to the green and blue shades of the nature, just as the dominance of human figures getting replaced with the palm trees of the Thai jungle.

aatoth arrived to Paris in 1978 with the help of Victor Vasarely, where he completed his studies at the École Supèrieure des Beaux-Arts. Artworks of aatoth have been displayed all around the world from Budapest to Bangkok, and can be found in Hungarian, French, Mongolian, Cuban and many other public and private collections.

An additional homeland of franyo aatoth – beside Paris and Budapest – is Thailand for almost a decade, where he is working in an atelier built on the edge of the wild jungle. The superhuman strength of the rainforest, the honest spiritualism of the Buddhist monks living on the Thai-Burmese border; and opposite to these the western consumer society, the bulldozers of civilization, and the bitter smell of the burning bushes meet in aatoth franyo’s paintings. He is trying to call our attention to the conscious destruction of nature, and at the same time to rehabilitate this decay with his individual artistic gesture: he paints the original picture of a tree’s healthy, living organisation on an already damaged trunk, which has been saved from the burning forest. The motifs of a rainforest, the palm trees, scrub, and aquatic plants are turning into calligraphic signs on his expressively painted Thai landscapes. As Nature would try to talk to us, but its language is already indecipherable. The abstract landscapes, ready-made objects and the large-scale interactive installation of aatoth redefines the contrary relationship between Nature and civilized humanity.

Masayuki Kai

Masayuki Kai (1958, Hiroshima), Japanese-born artist is active in France since 1976. He received his degree in 1981 in Marseille, then, between 1981-82 he attended the courses of the École Nationale Supérieure des Beaux-Art in Paris, where he is living and working nowadays. He had individual exhibitions among others in Tokyo, Osaka, Paris and Brussels, and his artworks are to be found in many European and Far East collections.

The art of Masayuki Kai is deeply rooted in the submissive approach and viewpoint of Nature’s elemental power. He defines not only himself, but the entire humanity as a part of this cosmic order. The works of Kai reflect to his spiritual way of thinking, as he believes that ground and soil are the most important references in human life. According to this philosophy he is interested in the relation of Earth and other planets as well.

He is using the four base elements of nature – fire, water, air and soil – as ’raw materials’ of his artworks. The art of Kai is also inspired by the specific motifs and mentality of Japanese culture. He uses a particular technique to create the artefacts: he digs pieces of canvases to the ground, waits until the material becomes fray, then sewing together again the remaining, eroded pieces of textile.  He compares the texture of these works to the surface of unearthly planets. Kai extends the unit of pre-nature to the infinity of the entire universe, because only this way can its boundary to the earthly time and space become visible.

Parallel to aatoth and Kai’s joint exhibition at the Várfok Gallery, visitors can enjoy an insight into the photographical oeuvre of aatoth franyo at the Várfok Project Room’s exhibition entitled The Lake.

Forrás: Várfok Galéria