Zsigmond Vilmos Filmfesztivál logó pályázat – meghosszabbítva!

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban a Kiíró) pályázatot hirdet a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál logójának megtervezésére.

TUDNIVALÓK

Zsigmond Vilmos (1930 – 2016) Oscar-díjas operatőr Szegeden született, innen indult a pályája, ami Amerikában teljesedett ki. Neve és munkássága nemcsak ismert, de nagy tiszteletnek örvend az egész világ filmgyártásában, mivel ő az egyik legnagyobb hatású megújítója az operatőri szakmának.

Leghíresebb filmjeiből néhány: Gyilkos túra (1972), Madárijesztő (1973), Sugarlandi hajtóvadászat (1974), Harmadik típusú találkozások (1977. Oscar-díj), A szarvasvadász (1978. Bafta-díj), valamint az újabbak közül A fekete Dália (2006).

A róla elnevezett filmfesztivál abban különbözik a többi filmes seregszemlétől, hogy a névadó Zsigmond Vilmos munkásságához híven, az operatőri munkát helyezi a középpontba.

Filmfesztivál sok van Európában, de olyan, amelyik az operatőr alkotótevékenységére koncentrál, csupán négy: a Camerimage Bydgoszcz (Lengyelország), a Manaki Brothers (Macedónia), a CineFest Bristol (Nagy-Britannia), valamint 2017-től a szegedi alapítású Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál.

Zsigmond Vilmos szorosan kötődött szülővárosához, gyakran járt a Belvárosi Moziban is, ifjú korában nézőként, hazalátogató neves operatőrként pedig filmes kollégáit hozta el vendégségbe. A mozi legnagyobb vetítőterme 2005 óta az ő nevét viseli, amire nagyon büszke volt.

A szegedi fesztivál szlogenje: Fókuszban az operatőr

Bővebb információ: http://zsigmondvilmosfilmfest.com

FELADAT

A Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál logója grafikai megjelenítésének a megtervezése.

Kötelező szöveg:

Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál  Szeged 2018. 05. 09-12.

Tartalmi elvárások:

Olyan pályaműveket várunk, amelyek

1. kreatívan és korszerűen fogalmazzák meg a filmkészítés (akár hagyományos) attribútumait,

vagy

2. újszerű eszközökkel és motívumokkal utalnak az operatőri tevékenység lényegére, például a fény-árnyék jelentőségére.

Formai, technikai elvárások:

A logónak alkalmasnak kell lennie az alábbi megjelenítésekben:

 • nyomtatott kiadványok, műsorfüzetek, plakátok, szórólapok, molinók
 • online felületek
 • vetítővászon, mozgóképes felületek

Megkötés:

A logónak tehát kötelezően tartalmaznia kell a következő szöveget:

Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál

Továbbá a logótól függetlenül kezelhető dátum jövőbeli tipográfiai megjelenítésének a lehetőségét, vagyis a Szeged szót és a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számsort.

Az aktuális dátum: Szeged 2018. 05. 9-12.

A PÁLYÁZÓK KÖRE ÉS DÍJAZÁSA
A pályázat nyilvános.
A nyertes pályázatért fizetett díj: bruttó 100 000 Ft.
A Kiíró fenntartja a tervmódosítás kérésének jogát.
A nyertes pályázóval szerződést köt a Kiíró.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A pályázat egyfordulós.

 1. Pályázni csak olyan tervvel lehet, amely más személy szerzői és iparvédelmi jogát nem sérti. A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat a pályázó köteles visszaadni.
 2. A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és alávetik magukat a Kiíró döntésének. A Kiíró döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
 3. A nyertes pályamunka alkotója a pályamunká(k)nak a pályázatra való benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy munkájával a Kiíró a létrejött szellemi alkotáson az egész világra kiterjedő, valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő, kizárólagos felhasználási joggal rendelkezzen.
 4. A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, védelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel, tisztán grafikai elemekkel dolgoznak.
 5. A pályázat beküldésével a pályázó automatikusan beleegyezik a pályamű nyilvánosságra hozatalába.

A PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

A pályázati anyagot digitális formában (e-mailben) kell benyújtani. Egy pályázó több pályaművel is részt vehet a pályázaton.

A benyújtandó dokumentáció digitális részeinek elvárt formátuma: vektoros (EPS, AI), egy PDF ill. egy olyan jpg kiterjesztésű fájl, amely felbontása 300 dpi.

BEADÁS HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A pályázat beadási határideje: 2017. augusztus 15. éjfél

A pályázatokat kérjük a zsigmondvilmosfeszt@gmail.com címre elküldeni.

További információ kérhető: belvarosimozi@ihrk.hu Az e-mail tárgya: „Fesztivál logó”.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy nem elégséges minőségű beérkezett pályázat esetén nem ad ki díjat.

BÍRÁLATI SZEMPONTOK, KRITÉRIUMOK

 • eredetiség
 • az üzenet beágyazottsága, hozzáadott érték
 • stílusosság
 • tervezői következetesség

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet határidőn túl nyújtottak be;
 • amely hamis adatot tartalmaz;
 • amely nem felel meg a pályázati feltételeknek.
Forrás: Belvárosi Mozi
,