Szegedi-Varga Zsuzsanna – Fracture Analysis kiállításmegnyitó, BAF

A Budapest Art Factory (BAF) örömmel jelenti be a 2017-es év szezonnyitó eseményét. Április hónapban a magyar-amerikai Szegedi-Varga Zsuzsanna multimédia művész alkotott a stúdióegyüttes vendégműtermében. Egy hónapos rezidenciája egyéni kiállítással zárul, amely május 4-én 18.00 órától várja a műkedvelőket. A megnyitó alatt a BAF állandó művészeinek – Kucsora Márta, Juhász Dóra és Szász Sándor – műtermei is látogathatóak.

Fotó forrása: Budapest Art Factory

Szegedi-Varga Zsuzsanna a School of the Art Institute of Chicago hallgatójaként nyolc hónapos magyarországi tartózkodás záróakkordjaként mutatja be a Fracture Analysis című tárlaton keresztül kutatómunkájára való reflektálását. Képzőművészeti munkásságának átfogó témája az ’absence’, azaz a hiány állapota. Azon belül azt a kérdéskört járja körül, miért hiányzik a magyar kortárs diskurzusból a már elavult ’fenséges’ szó modern és kortárs változata. Továbbá azt vizsgálja, hol volt az a határ, amikor a fenséges fogalmának nyugati és amerikai megfelelője, a ’sublime’, megújult jelentést kapott, valamint van-e kilátás a magyar definíció újragondolására. Létezik már képzőművészeti feldolgozás erre vonatkozóan? Melyek azok a tendenciák? Miért lehet ennek az elavult szónak a hiánya ma jelentős a kortárs művészetben?

A Budapest Art Factory-ben bemutatott kiállítási anyag felnagyított makettként vázolja fel Zsuzsanna feltárásait. Utazásainak lenyomata a fotográfia, festészet és videoinstalláció médiumain elevenedik meg, rögzítve, hogyan érzékelhető a ’fenség’ koncepciója a mindennapokban, jelenlegi szocio- és kultúrpolitikai, gazdasági helyzetünkben. A Fenségé, amely nagyfokú intenzitásánál fogva megfoghatatlan, szavakba nehezen önthető esztétikai minőségre utal. Jelenségek jelölője ez, amelyeknek érzékelése és megjelenítése az értelem és érzelem együttállására hagyatkozik.

Zsuzsanna elsősorban azt elemzi, hogyan hat a fragmentált, széttördelt külső és belső világ az egyénre. A technológia eszközeinek felhasználásával, azok korlátaiból előnyt kovácsolva ábrázolja azt, hogyan látjuk a világot a digitáltekinteten (digital gaze) keresztül és milyen új konstrukciók emelkednek ki az újraértelmezés folyamatából.

Szegedi-Varga Zsuzsanna (született: 1976, Kaposvár) Bostonban él és alkot, Chicagoban folytat tanulmányokat. Multimédia művészként mélyreható kutatást folytat a videoinstalláció, fotó és festészet médiumaiban. Budapesti rezidenciáját követően a debreceni MODEM – Modern és Kortárs Művészeti Központ meghívott művészeként alkot a következő hónapban.

Szegedi-Varga Zsuzsanna: Fracture Analysis
Kiállításmegnyitó: 2017. május 4, csütörtök, 18.00-20.00
A tárlat május 19-ig megtekinthető (látogatás előzetes időpont egyeztetéssel lehetséges)
Budapest Art Factory, Kiállítótér

Forrás: Budapest Art Factory