WANDERLUST – Szabó Petra Klára kiállítása a Koreai Kulturális Központban

Szabó Klára Petra kísérletező alkat, minden új munkájában, sorozatában a mediális, vagy a korábban tőle megszokott tematikus kereteket feszegeti, tágítja. Munkái részletgazdag, többnyire narratív akvarellek, melyekben hol a valóság és szubjektum keveredése által létrejövő egyéni világ manifesztálódik, hol pedig a dokumentarista szemlélet dominál. Ahhoz a fiatal művészgenerációhoz tartozik, amelyik a hagyományos médiumok határait keresve próbálja artikulálni törekvéseit, szemléletét, technikai újításokkal és virtuális tartalommal ötvözve a festészet műfaját. Szabó Klára Petrát a területek közötti átjárhatóság foglalkoztatja, a különböző anyagok, jelenségek művészi felhasználhatósága, integrálása. Munkához leggyakrabban saját életéből és környezetéből merít: intim hangulatú akvarelljein generációjának élethelyzetei-érzetei jelennek meg. Fotókból és emlékképekből indul ki, majd festményekké transzformál, s animált installációkat és objekteket is készít, akvarelljei felhasználásával.

Fotó forrása: Koreai Kulturális Központ

Fotó forrása: Koreai Kulturális Központ

Legelső, Art&Style sorozata a ruházat vizuális, társadalmi és szubkulturális kifejezésformáit vizsgálja, míg a Readable Clothes (Olvasható ruhák) esetében a szubjektum önidentifikációs jeleire kerül a hangsúly. Alkotásaiban a portrék mellett a természet és annak elemei visszatérően jelen vannak: növények, virágok formájában önálló életre is kelnek, amelyhez az utóbbi évek angliai rezidenciaprogramjának Arts & Crafts közege, valamint a Japánban és Dél-Koreában megismert keleti ornamentika újabb lendületet adott. Jégvirágok sorozatában az előbb említett inspirációs impulzusok ellenére sem stilizál, a természet megidézése nem csak formailag valósul meg, hanem a fizikai folyamat bevonásával együtt: magát a kristályosodási folyamatot helyezi át a művészi közegbe, s így a természet alkotta formák a természet segítségével jelennek meg monokróm kompozícióiban.

Szabó Klára Petra 2014 nyarán kezdett bele egy képeslap méretű vizuális naplósorozat festésébe, amellyel az elmúlt évek külföldi és itthoni élményeit, látványait, érzeteit veszi számba.  A művész kihasználva a fiatal művészeknek adódó szakmai lehetőségeket, számos rezidenciaprogramon vett részt a világ különböző pontjain Észtországtól Dél- Koreáig, gyakran éles időbeli váltásokkal, bizonytalan időre prolongálva az élményfeldolgozás folyamatát.  A sok utazás alatt felhalmozódott élményanyagot kezdte el nemrég kifesteni magából, melyek egyfajta ablakként, visszatekintésként definiálhatók. A pillanatfelvételekből, atmoszferikus vedutákból vagy éppen meghitt portrékból felépülő képi installációban a művész szubjektív szűrőjén át egy eltérő kultúra hétköznapjaiból, így Dél-Korea életéből (Lost and Found-sorozat), a külső szemnek érdekes momentumokat, fragmentumokat emel ki, miközben kontrasztként beemelésre kerülnek a művész magyarországi otthonának (Hódmezővásárhely) mindennapjai is.  Az Incheon Art Platform rezidenciája alatt készült Under the same sky-sorozatban saját életének vizuális párhuzamaiként tekintett, papírdobozokba helyezett akvarellek és lentikuláris lencsék pedig egyszerre idézik meg a két életteret, az úton lét kellékeivel, emlékeivel kiegészülve.

Fotó forrása: Koreai Kulturális Központ

Fotó forrása: Koreai Kulturális Központ

Apró, jelentéktelennek tűnő, mégis jelentőségteljes momentumok, napok eseménytelen vagy indifferens pillanatai keverednek intim hangulatú portrékkal, melyek lokációtól függetlenül a művész személyes kapcsolatainak, jelenlétének mementói.  Az alkotó a mozzanatok, helyszínek, gesztusok olyan aspektusára helyezi a hangsúlyt, melyek önidentifikációs szempontból is fontos jelentéssel bírnak, letapogatva és tágítva az emlékezet láthatatlan struktúráit, így a megélt emlékképek és azok személyes átirata azonos hangsúllyal van jelen.

„Számomra a munkáim olyanok, mint egy napló illusztrációi. A portréimmal a barátaimat szerettem volna megörökíteni, a japán és dél-koreai utam óta pedig a szimbolika, illetve az álomszerűség kezdett el érdekelni. Már nem ragaszkodom a valóság ábrázolásához. Sokkal inkább a fejemben lévő belső képet, világot szeretném megmutatni.”
Szabó Klára Petra mindig el mer távolodni a számára ismerős közegtől, médiumtól,  s nem utolsó sorban  saját korábbi munkáitól is – ez a fajta művészi szabadság inspirálja és viszi előre. Az akvarellek primer lendülete kölcsönöz frissességet munkáinak, melyeket a finom szenzibilitás, a konceptuális szemlélet, s a jelenségek és emberek egyszerre pontos és analitikus megfigyelése, empirikus megközelítése köt össze. Az ismertetőt írta: Somosi Rita

Fotó forrása: Koreai Kulturális Központ

Fotó forrása: Koreai Kulturális Központ

A Wanderlust című kiállítás 2016. szeptember 2-28. között tekinthető meg a Koreai Kulturális Központ kiállítóterében. A belépés ingyenes.

Koreai Kulturális Központ
Nyitvatartási idő: H-P 9:30-18:00, Sz 9:30-11:00
Cím: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.

Forrás: Koreai Kulturális Központ