Hangverseny a zene védőszentje tiszteletére

Ismét koncertet ad Szent Cecília tiszteletére a Kodály Kórus Debrecenben, a Szent Anna Székesegyházban, november 22-én, 19:30-tól. Bár a kórus többnyire feszített munkarendjébe nem minden évben sikerült beilleszteni ezt az alkalmat, idén már így is a 6. Szent Cecília-koncertet tartják meg.

st_cecilia

Először 2006-ban rendezett ilyen hangversenyt az énekkar, az akkori vezető karnagy, Gyüdi Sándor ötlete alapján. Az idei program gerincét is az éneklést-zenélést dicsérő, a zene védőszentjét, Cecíliát magasztaló művek alkotják. Ezek között néhány most hangzik el először a cívisvárosban, ilyen lesz Palestrina ötszólamú motettája, a Cantantibus organis, vagy Arvo Pärt kortárs észt zeneszerző Triodionja, amely Magyarországon is először szerepel műsoron!

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594) Cantantibus organis című, kétrészes, ötszólamú motettájának szövege magyarul így hangzik: „Hangszerek hangját hallva Cecília, a szűz így énekelt, egyedül az Úrnak: Uram! Kérlek, hogy maradjon az én szívem és testem érintetlen, hogy ne szégyenüljek meg!

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Singet dem Herrn című darbja a szerző hat fennmaradt motettája közül talán a legreprezentatívabb, amely tulajdonképpen egy három tételes korál-concerto a 149. és a 150. zsoltár válogatott soraira. Mozart Lipcsében hallotta a művet, mely után így irt apjának: „Ma meghallgattam a lipcsei kántor motettáját: végre valami, amiből tanulhatok!”

A 200 éve született zeneszerző, Mosonyi Mihály (1815 – 1870) a XIX. század magyar zenei életének egyik legnagyobb jelentőségű, ám méltatlanul elfeledett alkotója. Liszt Ferenc a legfontosabb magyar egyházi szerzőnek tartotta, éppen ezért őt kérte fel az Esztergomi mise két tételének (Offertorium és Graduale) megkomponálására. A Szent Cecília-napi koncerten Libera me c. motettáját adja elő a Kodály Kórus.

A 20. század legnagyobb angol zeneszerzője, Benjamin Britten (1913 – 1976) több okból is kötelességének érezte, hogy művet szenteljen Szent Cecíliának: a születésnapja éppen egybeesik Cecília ünnepével, s mint angol zeneszerzőnek, a szigetország zenei életében az elmúlt évszázadokban kialakult hagyomány szinte kötelezővé tette számára, hogy ő is írjon egy nagylélegzetű művet a zene védőszentjének dicséretére.

Napjaink egyik legnagyobb hatású zeneszerzője, az észt nemzetiségű Arvo Pärt idén ünnepli születésének 80. évfordulóját. A Kodály Kórus az ortodox orosz zenei gyökereken alapuló, de a szerző egyéni – Tintinnabuli – stílusát is érvényesítő háromtételes művel, a Három ódával tiszteleg a kortárs kóruszene óriása előtt. A szerző egyébként Britten nagy tisztelője, ráadásul a Triodiont ugyanannak az iskolának (Lancing College, Sussex) a jubileumára írta, amelynek Britten 50 évvel korábban komponálta St. Nicolas című kantátáját. A Triodion 3. ódája szintén Szent Miklóshoz fohászkodik.

A Kodály Kórus a névadó mester egyik ritkábban hallható darabjával zárja programját: Kodály Zoltán W. Collins 18. századi angol költő, valószínűleg Shakespeare nyomán írt szövegére komponálta nagyszabású kórusművét, melynek címe An Ode for Music.

Szent Cecília-napi koncert
Időpont: 2015.11.22. 19:30
Helyszín: Debrecen, Szent Anna Székesegyház

Műsor:
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Cantantibus organis
Johann Sebastian Bach: Singet dem Herrn BWV 225
Mosonyi Mihály: Libera me
Benjamin Britten: Hymn to St Cecilia
Arvo Pärt: Triodion (Három Óda)
Kodály Zoltán: An Ode for Music
Közreműködik:
Kodály Kórus Debrecen

Vezényel: Kiss Csaba

Forrás: Kodály Filharmónia