A Szent Korona Esztergomban

Ágyúdörgés, fáklyás díszmenet, kiállítás, előadások – a Szent Korona 225 évvel ezelőtti esztergomi tartózkodására a Magyar Koronaőrök Egyesülete és a Szent Korona másolatának jelenlétében emlékezhetnek az érdeklődők február 20-án, pénteken 17 órától a Duna Múzeumban.

koronás tábla

1790 áprilisában Bécsből Budára menet egy éjszakát Esztergomban töltött a Magyar Szent Korona.

Egész Esztergom vármegyében a merre elvitetett a korona, majd egy majd más sereg nemesség kísérte mindenütt. Esztergomból eleibe mentek száz lovasok s ugyanannyi gyalogok, mind csinos magyar öltözetben. Az érseki városból is sok fegyveresek s az érsek katonái mind egyforma zöld ruhában. Azalatt háromszáz egyforma fehér magyar köntösben levő, hajukat rózsaszín pántlikába kötött, s kezeikben égő viaszgyertyákat tartó leányok két sorjában várták a város végén. Február 20-án este kilenc órakor érkezvén a korona Esztergom határába, kezdettek minden felé az ágyuk és harangok megszólalni. Bevitetett a városba, melyben azelőtt is valaha lakott ezen palládium, sok gyertyák s szövétnekek világánál. Elől ment a lovasság s gyalogság, két oldalról az említett leányok; a tolongó népnek pedig a legszélesebb utca is keskeny volt. Azt követték az Esztergom és Hont vármegyei uraságok. A koronát a prépost kivilágított szobájába felvitték a legelső urak, és egy selyemmel bevont asztalra tévén, magyar beszédet mondott felette a püspöki helynök úr. Aztán a korona kivétetett és mindenek nézhették. Éjjeli 10-kor ismét reggeli 10 órakor Te Deum Laudamus tartatott és 7 órakor hasonló renddel Buda felé indíttatott a korona.” – írja a krónika.

A jeles eseményt az idei, 225. évfordulón színes programmal idézi meg a koronának szállást adó, egykori káptalani épületben működő Duna Múzeum. A Szent Korona másolata a koronaőrök és cserkészek kíséretében 17 órakor indul el a Szent István kápolnától a Duna Múzeum felé. A menet tiszteletére négy ágyúlövés is eldörren a Szent Tamás-hegy irányából. A korona másolata ezután a Duna Múzeum udvarába érkezik, ahol az ünnepélyes fogadás után 19 óráig tekintheti meg a nagyközönség. Ezzel párhuzamosan 17.30-tól az érdeklődők a Koronaőrség történetéről és a koronázás szertartásának hagyományairól hallgathatnak előadásokat a múzeum földszinti kiállítótermében, ahol a Szent Korona zománcképeit Nyáry Éva festményein még jobban megismerhetik a látogatók. Az alkalmi tárlat a rendezvényt követő hétvégén is látogatható lesz.

A rendezvény Reményi János kezdeményezésére, a Duna Múzeum Baráti Köre Egyesület és a Magyar Koronaőrök Egyesülete közreműködésével valósul meg.

Márciustól júniusig a Szent Korona esztergomi látogatásának emlékére ismeretterjesztő előadássorozatot is szerveznek a Zsolt Nándor Zeneiskola Liszt Ferenc Kamaratermében.

Forrás: Duna Múzeum