Ámos Imre és a XX. század – kortárs összművészeti kiállítás

Helyszín: Budapest, Rumbach utcai zsinagóga
Időpont: 2013. augusztus 25 – október 31.

Megnyitja: Schweitzer József – ny. országos főrabbi
Konrád György – író
Köszöntő: Prőhle Gergely – a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője
Ilan Mor – Izrael magyarországi nagykövete
Megnyitó: 2013. augusztus 25. 18:00

A kiállítás fővédnöke: Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi.

A kiállítás védnökei: Fabiny Tamás evangélikus püspök és Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát.

Kiállító művészek:
IRODALOM
Darvasi László, Ferdinandy György, Juhász Ferenc, Kertész Imre, Krasznahorkai László, Lator László, Parti-Nagy Lajos, Petőcz András, Podmaniczky Szilárd, Takács Zsuzsa, Závada Pál

KÉPZŐMŰVÉSZET
Aknay János, Ámos Imre, Anna Mark, Benczúr Emese, Bohus Zoltán, Böröcz András, Deim Pál, Ézsiás István, Fehér László, Haász István, Haraszty István, Hollán Sándor, Kalmár János, Konok Tamás, Kovács-Gombos Gábor, Lugossy Mária, Matzon Ákos, Megyik János, Nádler István, Pauer Gyula, Szüts Miklós, Tölg-Molnár Zoltán, Váli Dezső, Vojnich Erzsébet

ZENE
Dés László, Fassang László, Vukán György, Szent Efrém Férfikar

Kurátor: Galambos Ádám

Szervező: Magyarországi Evangélikus Egyház
Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány
Zsidó Nyári Fesztivál

amosPAX

A KIÁLLÍTÁSRÓL
A Magyarországi Evangélikus Egyház és az azzal együttműködő Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány 2012 decemberében a szentendrei Régi Művésztelepi Galériában Ámos Imre és a XX. század címmel kortárs összművészeti kiállítást szervezett, amely vándorkiállítás formájában Dunaszerdahelyen, Pécsett és Berlinben is bemutatásra került. A kiállítás záró helyszíne, a Zsidó Nyári Fesztivállal együttműködve a Rumbach utcai zsinagóga.

A kiállítás koncepciója: Ámos Imre életművéből kiindulva kortárs reflexiókat bemutatni, továbbá az életműből és élettörténetből adódó, a XX. századra és jelenünkre irányuló kérdéseket feltenni.

Ámos Imre festőművész életútja szorosan összefügg a XX. századdal, a holokauszt érthetetlenségével, az európai etika megingásával. Ezekre kíván reflektálni a kiállítás az alábbi témákon keresztül: Megtört tér; Megtört idő; Törvény és törvénytelenség; Apokalipszis; Remény és áldás. Mindezeket zsoltáridézetek szemléltetik.

Kortárs írókat, szobrászokat, festőművészeket és zeneszerzőket szólítottunk meg, hogy a kiállítás keretében az európai etika XX. századi állapotára reflektáljanak. Célunk egy zsidó-keresztény párbeszéden alapuló, a kortárs művészeti életet megszólító kezdeményezés kiállítás formájában való életre hívása.

A Magyarországi Evangélikus Egyház felelősséget érez a múltban elkövetett mulasztásaiért, és a jelen kiállítást a bocsánatkérés és a szeretet kifejezésének szolgálatába kívánja állítani.

A kiállításon szereplő műtárgyak meglátásunk szerint kifejezik, hogy az élet sérthetetlen érték, melyet semminemű ideológia nem bánthat, így embertársaink bármelyikének megsértése nemcsak másokra, hanem miránk is tartozik. Felelősséget érzünk azért, hogy felemeljük szavunkat bárminemű megkülönböztetés ellen.

A második világháborút megelőzően a párizsi világkiállítás idejére az Eiffel-torony oldalára a művészek akaratából a PAX felirat került. Bízunk abban, hogy mai korunk embere visszaemlékezik a múltra, tanul belőle, a jövőben alázattal törekszik a békességre és mások megbecsülésére. Hisszük, hogy a keresztény-zsidó gondolkodás lehet olyan etikai alap, amely a jövőben képes a szeretet és a békességre törekvés eszközével felülírni minden kirekesztést, megkülönböztetést és békétlenségre törekvést.

(A berlini Collegium Hungaricumban rendezett Hol van a te testvéred című kiállítás miatt szeptember 20-ig a kiállítás kamarakiállítása tekinthető meg. Szeptember 20 és október 31-e között az Ámos Imre és a XX. század – kortárs összművészeti kiállítás teljes anyaga megtekinthető a Rumbach utcai zsinagógában.)

Forrás: http://www.asztali.hu/