Minden szükséges eszközzel – Csoportos kiállítás az acb galériában

2013. április 26 – május 31.
Megnyitó: 2013. április 25. 19:00-21:00

A 10 éves fennállását ünneplő acb galéria tere az elmúlt 3 hónapban jelentős átalakuláson ment keresztül.  A Király utcai lakásban működő galériatér újragondolása Szerdahelyi László építész tervei alapján valósult meg. A megújult kiállítótérrel párhuzamosan nyílik a galéria szomszédságában egy új, kisebb tér is, acb attachment néven.

Az acb nyitókiállítása a kortárs művészetben jelen lévő radikális művészi megnyilvánulásokat vizsgálja. Olyan, az elmúlt évtizedekben és a közelmúltban született alkotásokat vonultat fel, amelyek valamilyen társadalmi vagy politikai helyzetre, jelenségre reagálnak, ám az egyszerű kritikánál továbbmenve kiállásra vagy ellenállásra késztetnek az adott ügy mellett vagy ellen. Ezek a művészi állásfoglalások a legtöbb esetben nem válogatnak az eszközökben, a jó ízlés, a közmegegyezés határait feszegetve sokkolják befogadóikat, és késztetnek viszonyulásra. Aktivizmusuk közvetlenül vagy közvetetten utal a művészet, illetve a művész társadalmi funkciójának kérdésére, mely ezáltal a művészet autonómiájának időről időre felmerülő problematikáját is érinti.

A kiállításon részt vevő alkotók művészi gyakorlatának fókuszában a hatalomhoz való viszonyulás áll, mely lehet politikai és/vagy gazdasági hatalom vagy uralkodó többségi álláspont, előítélet. Ennek megfelelően a bemutatott művek között találunk olyanokat, amelyek egy elnyomó diktatúrával szembeni ellenállást fejeznek ki, olyanokat, melyek aktuális politikai tendenciákkal szemben állnak ki, illetve olyanokat is, amelyek a többségi társadalomban eluralkodott elnyomó vagy kirekesztő vélemények ellen emelnek szót.

A kiállításon szereplő radikális hangvételű műalkotások többsége egyszerre támaszkodik a politikai és vallási propaganda évezredes hagyományaira, és a fogyasztói kultúra marketingstratégiáinak naponta bővülő kelléktárára. Számos bemutatásra kerülő műben a manifesztum-jellegből adódó személyes viszonyuláson túlmutató személyesség jelenik meg. Néhány esetben pedig a művészi kifejezés kimondott vagy kimondatlan etikai normákat is átlép.

A Minden szükséges eszközzel cím a Dél-afrkai származású Kendell Geers a kiállításon bemutatásra kerülő azonos című munkájától származik, melynek eredeti, angol nyelvű változata (By Any Means Necessary)1995-ben a Guggenheim Múzeum kiállításán volt látható.

A kiállítás a radikális művészi pozíciók felvonultatása mellett a kortárs kereskedelmi galéria mint intézmény szerepének kérdéskörét is vizsgálja: Azon kívül, hogy teret enged a szabad művészi megnyilatkozásnak, meddig terjedhet egy kereskedelmi galéria társadalmi szerepvállalása? Lehet-e egy kereskedelmi galéria kiállítása hiteles platformja a kiállásnak és az ellenállásnak? Lehet-e egy kereskedelmi galéria radikális?

Kiállító művészek: Itziar Barrio, El-Hassan Róza, Kendell Geers,  Gerhes Gábor, Horváth Tibor, Kis Róka Csaba, Kisspál Szabolcs, Major János, Mécs Miklós, Pauer Gyula, Société Réaliste, St.Auby Tamás, Tót Endre

A Minden szükséges eszközzel című kiállítással egy időben az acb attachmentben Szalay Péter Maradványérték című egyéni kiállítása nyílik.

www.kortarspr.hu