Possibly About To Come/Talán majd bekövetkezik

Az ACAX új, kurátori műteremprogramjának keretében
LENE TER HAAR kurátor bemutatja:

kilencven perces kiállítás a látható csendtől a kísérleti forradalomig

Possibly About To Come/Talán majd bekövetkezik címmel

Időpont:
2013. március 25. (hétfő), 18.00

Helyszín:
Ludwig Múzeum, könyvtár
(1095 Budapest, Komor Marcell utca 1., 2. emelet)

Stefano Calligaro, Csoszó Gabriella, Galambos Máté, Galántai György, Sarah Günther, Barbara Kapusta (Saprophyte), Karas Dávid, Kisspál Anna, Kis Varsó, Lénárd Anna, Mécs Miklós, Nemes Csaba, Kamen Stoyanov, Szörényi Beatrix, a Kívül tágas projekt keretében Eperjesi Ágnes és a Société Réaliste közreműködésével

Lene ter Haar oknyomozó előadása a művészeti színtér és a társadalmi nyilvánosság viszonyára reflektál. Előadását az elmúlt két hónapban Budapesten, valamint a régió nagyvárosaiban – Kolozsvárott, Bécsben, Prágában és Pozsonyban – végzett művészeti kutatásaira alapozza.

Ter Haar kívülállóként, az ACAX két hónapos kurátori rezidenciaprogramjának köszönhetően csöppent egy kivételes helyzetbe, ahol a kortárs képrombolók és a súlyosan szimbolikus politika uralják a közéleti nyilvánosságot, és határozzák meg – minden képzeletet felülmúló mértékben – a kulturális életet. Az előadás során a sokat vitatott közterekről és azok jelentőségéről lesz szó, hiszen ha valami, akkor ezek újféle funkciókkal való felruházása hozhat valódi változást.

Az előadás első része azt vizsgálja, vajon milyen szerepet játszhatnak köztereink alakításában a kiemelkedő művészi gyakorlatok? Az elmúlt két hónap műterem-látogatásai és beszélgetései során megismert kortárs gyakorlatok áttekintése mellett az ún. „ready made” előadás műfaja válik érdekessé ebben az összefüggésben. Ez, az utóbbi időben egyre népszerűbb művészi eszköz összekapcsolja a művészetet a valósággal, miközben felszámolja a művész/szerző és a közönség hierarchikus viszonyrendszerét.

A előadás másik részében ter Haar történeti nézőpontokat vezet be a téma kapcsán, elsősorban az 1989 előtti és a kortárs művészi stratégiák összefüggéseit vizsgálva. Vajon érdemes-e a Kádár-korszakban, a hivatalos intézményrendszeren kívül alkotó művészek módszereit és attitűdjeit felmérni kulturális jelenünk és feltételezett jövőnk alaposabb megértése érdekében? Ter Haar konkrét példákkal nyújt betekintést a kérdésbe.

Az előadás végső célja, hogy a művészet jelenlegi helyzetét érintő kérdés megválaszolásával rámutasson a területfoglalás lehetőségeire: hogyan ösztönözhetik a művészek az embereket, a kulturális szakembereket és nem utolsó sorban saját magukat arra, hogy felismerjék, visszafoglalják és öntevékeny állampolgárságuk helyszíneként használják a köztereket – vagy akár újabbakat alkossanak.

A kurátori műteremprogram a Mondriaan Fund és az ACAX együttműködésében valósul meg.

Az előadás nyelve angol.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

Forrás: Ludwig Múzeum