Uecker. Képpé formált anyag – 2012. december 15 – 2013. március 10. – Szépművészeti Múzeum

Uecker. Képpé formált anyag – 2012. december 15 – 2013. március 10.

Kurátor: Dr. Alexander Tolnay
Társkurátor: Bódi Kinga

Günther Uecker a II. világháborút követő nemzetközi kortárs képzőművészet egyik legmeghatározóbb alakja, aki szögképeivel, valamint a legendás ZERO csoporthoz való tartozása okán már fiatalon ismertté vált. Művészetének középpontjában a kezdetektől fogva a világ legsúlyosabb kérdései állnak: a háborús élmények és tapasztalatok feldolgozása, az ember ember által történő fenyegetettségének problematikája, a gyökereink felkutatása, a nyelvi kifejezés nehézségei, az ember életében a hit, a rituálé és az ima szerepének vizsgálata, a fogyasztói társadalmaknak és a természet ember által történő pusztításának a problémái, a katasztrófák következményeivel való szembenézés kérdése, a mulandóság és a nyomhagyás dilemmái, valamint a ciklikusság és az idő lineáris haladása közötti ellentmondás kibékíthetetlensége. Kevés művész van, akinek munkássága a kezdetektől napjainkig olyan következetesen reflektál
változó korunkra, mint Günther Uecker.

Művészi életútja  minden korszakában éberen figyelte az őt körülvevő világot, ám nem elégedett meg a néző szerepével: a szemlélődéssel szemben felállította az aktív cselekvés modelljét és munkássága során folyamatosan új és aktuális művészeti pozíciókat követett.

Erdő (Wald), 1988–1991

A Szépművészeti Múzeumban most megrendezésre kerülő kiállítás a düsseldorfi művész munkásságának elmúlt ötven évére tekint vissza. A retrospektív tárlat – egyetlen összefüggő environmentként – jól szemlélteti az alkotó művészi kifejezésformáinak sokféleségét és a tartalmak sokrétűségét.

Günther Uecker Düsseldorfban él és dolgozik.

Forrás: Szépművészeti Múzeum