Rodin és a Szépművészeti Múzeum – 2012. december 6 – 2013. március 3.

A Szépművészeti Múzeum 1906-ban történt megnyitása előtti években a múzeum gyűjteményeinek a kialakítására felhatalmazott szakértő stáb nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az új intézmény európai rangú műtárgyanyaggal álljon a nemzetközi közvélemény elé. Az ekkor megvalósított vásárlások közül fontosságában és nagyságrendjében kiemelkedik a modern kor legrangosabb szobrásza, Auguste Rodin öt szobrának a megszerzése közvetlenül a művésztől.

Auguste Rodin – Örök tavasz. 1884, márvány, 73 cm.

Az 1900-1901-ben véghezvitt szerzeményezés kezdeményezője és lebonyolítója a párizsi világkiállításon hivatalos kiküldetésben lévő kiváló muzeológus, Térey Gábor volt. A szobrászhoz írt leveleit a párizsi Rodin Múzeum archívuma megőrizte. Ezek alapján, valamint a Rodin Múzeumban található más levelek és a Szépművészeti Múzeum irattárában őrzött, eddig publikálatlan dokumentumok révén a teljes szerzeményezési folyamat – a szándék megszületésétől a megvalósulásig – lépésről lépésre végig követhető.

Ezt az anyagot később az 1968-ban megvásárolt A csók című szobor egészítette ki. A gyűjteményünkben lévő valamennyi Rodin-szobor egyszerre még sohasem volt kiállítva. A tervezett kiállítás alkalmat kínál nemcsak mind a 6 szobor (valamint néhány később megszerzett metszet) egyidejű bemutatására, hanem a kiemelkedő történeti értékű levelezés publikálására is a kiállítást kísérő katalógusban. A közelmúltban előkerült dokumentumok teljes képet adnak a hazai múzeumi és intézményi vezetők, valamint az akkor már széles körben igen elismert művész között egyre szorosabbra fűződő kapcsolat alakulásáról.

A múzeum tulajdonába került szobrok legújabban végzett technikai analízise segített abban, hogy a lehető legtöbb részlet kiderülhessen egy-egy alkotás (némely esetben közvetlen a múzeum megrendelésére történt) elkészítésének a körülményeiről. Az érckor című gipszszobor röntgenfelvételei révén megállapítható, hogy igen különleges és ritka technikai eljárással készült öntvényről van szó. A Budapesten lévő alkotás egyediségét a kiemelkedő minőségű patinázás is emeli, ezzel beigazolódott, hogy a mű az életműben megkülönböztetett helyet foglal el. Sikerült felkutatni egy felbecsülhetetlen értékű dokumentumot, amelyet mindeddig eltűntnek véltünk. Térey és Rodin levelezésében említés történik arról, hogy a magyar muzeológus javaslatára a szobrász egy nagyméretű dedikált fotót küldött Az örök tavasz című művéről az akkori kultuszminiszternek, Wlassics Gyulának, hogy ezzel felkeltsék az érdeklődését a szobor iránt, és rávehető legyen annak megvásárlására. A fotót a miniszter egyik késői leszármazottja megőrizte, és most úgy a kiállításnak, mint a katalógusnak izgalmas színfoltja lesz. Az újonnan feltárt dokumentumok és az előkészületek kapcsán végzett friss kutatások értékes információkkal szolgálnak a világhírű művész gyűjteményünkben található darabjairól. Ezek katalógusban történő publikálása hasznos olvasmányt ígér minden érdeklődőnek, és igen fontos kutatási forrást jelent a következő generációk hazai és nemzetközi szakértői számára.

A kiállítás 2013. március 15. – június 16. között a balatonfüredi  Vaszary Villában látható.

A kiállítás a balatonfüredi Vaszary Villa támogatásával jött létre.

Forrás: Szépművészeti Múzeum